Vibeke Juliebø, MD Phd

Vibeke Juliebø er spesialist i hjertemedisin og indremedisin og har doktorgrad i geriatri. Hennes spesialområde er utredning og behandling av trange og tette koronararterier.

Hun jobber også som invasiv kardiolog ved Hjertemedisinsk avdeling på Ahus. 


Juliebø er medlem av Den norske legeforening, Norsk Cardiologisk selskap, Fellow of European Society of Cardiology (ESC) og European Associsation of Percutanous Cardiovascular Interventions (EAPCI). 

Juliebø var i mange år medlem av styret i Norsk cardiologisk selskap og er nå medlem av valgkomiteen. Hun har også vært nasjonal ekspert ved utarbeiding av europeiske retningslinjer for utredning og behandling av hjerteinfarkt og kronisk koronarsykdom.

Utdanning


Juliebø ble utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1999. Hun har jobbet i mange år ved Oslo Universitetssykehus Aker, Ullevål og Rikshospitalet, og er spesialist i hjertemedisin og indremedisin.

Fra 2016 har hun jobbet som invasiv kardiolog ved Ahus. Hun utreder pasienter med angina pectoris og akutt hjerteinfarkt med invasiv koronar angiografi og stentbehandling.


2000 - 2014

Spesialisering hjertemedisin og indremedisin, OUS

2006 - 2010

PhD, Klinisk medisin geriatri, OUS og Universitetet i Oslo

1993 - 1999

Cand med, Universitetet i Bergen